.

Rozmnožování

Nosáli se chovají normálně celoročně v párech nebo ve skupinách se samcem, několika samicemi a mláďaty. Naopak držet je jednotlivě je proti jejich sociálnímu založení, i když v přírodě samci nejsou po většinu roku součástí skupin.

 

  • Říje a její zjištění

Říji mají samičky nejčastěji duben - květen, rodí převážně v červenci (pokud jsou chovaní ve venkovních výbězích), v zateplených vnitřních ubikacích mohou mít říji už v lednu a rodit v dubnu - květnu.

 

U nosálů se říje pozná docela špatně. Pokud máte samotnou kontaktní samici, tak si u ní možná všimnete změny chování, je vlezlejší, protivnější, může i bez důvodu kousat. Má v téhle době zlehka naběhlou vulvu, ale to se špatně dohledává i u zcela krotkých zvířat.

 

  • Březost a porod

Samice je březí 77 dní a rodí 1 - 7 mláďat, matka je kojí asi měsíc.

  • Krotkost zvířat při zařazení dalšího jedince

Jednou ochočená samička krotkost neztratí, ale již Vás nebude tolik vyhledávat, protože si potřebný sociální kontakt vybije na dalším nosálovi. Ale ten další nosál, pokud si jej pořídíte ne zcela krotkého, tak se tolik jako Vaše zcela krotká samička neochočí a také mu ochočení bude trvat delší dobu.

 

  • Jak zařadit dalšího jedince do páru či skupiny?

Někdy u zvířat která žila od mláděte delší dobu sama s člověkem může být problém přiřadit k němu další zvíře, protože mu chybí sociální návyky. Takže seznamovat opatrně, nejlépe nechat zvířata nějakou dobu bydlet vedle sebe oddělené mříží. Na dopárování je pak také lepší použít mladší zvíře ze skupiny, které sociální návyky má, než třeba zase sice ochočené zvíře, které ale zase žilo samo.